دومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی، املاک و  مستغلات

تاریخ برگزاری: 2 تا 5 مردادماه 1397

ساعات بازدید: 16 تا 22

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

کارشناسان نمایشگاه

اتاق تعاون استان اصفهان

خانم اجل لوئیان(کارشناس مسئول ثبت نام)

36615664 031

36618008 031

آسیه رفسنجانی

کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(کارشناس ناظر)

2313 463 0913

6602 3260 031

علیرضا طالبی

کارشناس پشتیبان سامانه ثبت نام

2303 463 0913

4613 3261 031

شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
اصفهان - خیابان علامه امینی - روبروی خیابان فردوس
تلفن: 32603006 031
فکس: 32602006 031